עברית | ENGLISH
סרב הוטל - השמת עובדים במלון

SERVE HOTEL - Connects Hoteliers to Success

השמת מנהלים ובכירים במלון

Consulting & Training for Hotel Managers

לקוח סמוח

Mystery Guest Survey

השמת מנהלים ובכירים במלון

Personal & Discreet Recruiting

 

Due to the covid 19 virus, we don't have any hotel jobs to offer at this time.

If you have a passport of any of the Europian union countries, and you want to work in one of these countries,

please send us an email with your cv and we will contact you as soon as the industry will be open again with new hotel jobs ?

Uzi@servehotel.com